Курс предназначен для слушателей ДПОП "Информатика с методикой преподавания". Раздел - "Психология"